Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar yayınlandı.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar yayınlandı.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar yayınlandı. Bu Usul ve Esasların amacı; Sayıştay denetimine tabi kamu idarelerince tutulan defter, kayıt, belge ve bilgilerden Sayıştaya sunulacak olanların çeşitleri, verilme yeri ve yöntemi ile s&u…

Kamuda Stratejik Yönetim Kurumsal Risk Yönetimi İç Kontrol Sistemi konulu çalışma Sayıştay tarafından yayınlandı.

Kamuda Stratejik Yönetim Kurumsal Risk Yönetimi İç Kontrol Sistemi konulu çalışma Sayıştay tarafından yayınlandı.

Kamuda Stratejik Yönetim Kurumsal Risk Yönetimi İç Kontrol Sistemi konulu çalışma Sayıştay tarafından yayınlandı. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6085 sayılı Sayıştay Kanunu çerçevesinde, kurumlarda hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi ve şeffaflığın sağlanmasında en ö…