Belediyelerde Sayıştay Denetimi

Murat DÜZGÜN

Giriş

Ülkemiz idari yapılanmasında belediyeler, kent sakinlerine hizmet verme noktasında, hizmet ihtiyaçlarının tespitinde ve bu hizmet ihtiyaçlarının hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasında büyük önem taşımaktadır. Belediye yöneticileri seçim ile göreve gelip belediye kaynaklarını etkili ve verimli bir şekilde kent sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarının giderilmesi için kullanırlar. Belediyelerin idari yapılanmaları, hizmet alanları, personel sayıları ve bütçe büyüklükleri incelendiğinde belediyelerin ülke ekonomisinin de etkili bir bileşeni olduğu görünmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu 55. maddesi gereği belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, malî ve performans denetimini kapsar. İç ve dış denetim 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Ayrıca, belediyenin malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir.

Bu çalışmamızda belediyelerde Sayıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen dış denetim hakkında bilgiler verilecek olup, belediyelerin dış denetimi süreci farklı mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dış Denetim, Sayıştay, Düzenlilik, Performans, Kamu Zararı

MAKELENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ