• Kuruma özgü İç Kontrol Uyum Eylem Planının (İKUEP) Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi 

 • İKUEP hazırlanması ve raporun Hazine ve Maliye Bakanlığı SGB-net’e girilmesi 

 • İKUEP izleme sisteminin kurulması

 • Eğitim planlamasının yapılması 

 • Hassas görevlerin belirlenmesi 

 • Risk strateji belgesinin oluşturulması, risk koordinatörlerinin belirlenmesi ve eğitimlerinin verilmesi, risk çalışmaları kapsamında aşağıdaki tabloların doldurulması: 

 • “Risk Oylama Tablosu” 

 • “Risk Kayıt Formu” 

 • “Konsolide Risk Tablosu” 

 • Ön mali kontrol sisteminin kurulması 

 • Gelir ve gider işlemlerinde kontrol listelerinin güncel halde kullanılması 

 • İmza yetkileri yönergesinin geliştirilmesi 

 • Süreçlerin haritalandırılması, personel görev tanımlarının oluşturulması ve müdürlük yönetmeliklerinin standartlaştırılması