• Hakediş Düzenleme ve Kontrol Yöntemleri

  • Doğrudan Temin Uygulamasının Süreçleri ve Belge Düzeni

  • Belediyelerin Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri

  • İhale İşlemlerinde İdari, Mali ve Cezai Sorumluluklar

  • Kamu İhalelerinde Sözleşme Sonrası İşlemler

  • Belediyelerin Satım, Kiralama ve Taşıma İşleri