• Kamu Mali Yönetiminin Temel Kuralları ve Uygulamaları
  • Kamu Zararının Tespiti, Takip ve Tahsil Usulleri
  • Faaliyet Raporları Hazırlama Teknikleri
  • Performans Programı Hazırlama Yöntemleri
  • Stratejik Plan Uygulamaları
  • Sayıştay Denetimleri ve Genel Esasları
  • Belediyelerde İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Uygulamaları