Sayıştay İlamlarının İnfazının Yapılmaması hakkında

Sayıştay İlamlarının İnfazının Yapılmaması hakkında Kişilerden alacaklar hesabının incelenmesi sonucunda, Sayıştay İlamları Cetveli’nde yer alan çeşitli yıllarda hesap ve işlemlerinin Sayıştay'ca yargılanmasıyla tazmin hükmolunan ve 140-Kişilerden Alacaklar Hesabına kaydedilen toplam 417.740,42 TL kamu zararının sorumlularından …