Belediyelerde Gerçekleştirme ve Kanıtlayıcı Belge Dilemması

Belediyelerde Gerçekleştirme ve Kanıtlayıcı Belge Dilemması

Belediyelerde Gerçekleştirme ve Kanıtlayıcı Belge Dilemması 1. Giriş Bilindiği üzere, 24 Aralık 2003 gün ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 1927 yılından beri uygulanan 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununu yürürlü…