Belediyelere ait tapu işlemleri döner sermaye hizmet bedelinden istisna olması hakkında Sayıştay Kararı

Belediyelere ait tapu işlemleri döner sermaye hizmet bedelinden istisna olması hakkında Sayıştay Kararı

Belediyelere ait tapu işlemleri döner sermaye hizmet bedelinden istisna olması hakkında Sayıştay Kararı Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tapu ve veri paylaşım işlemleri döner sermaye hizmet bedelinden istisna tutulmasına rağmen, ……………. Belediyesi tarafından muhtelif parsellerin ifraz işlemleri için döner s…

Vergi Borcu Sorgulamadan yapılan Hakediş ödemesi Kamu Zararı oluşturacağı hakkında Sayıştay Kararı

Vergi Borcu Sorgulamadan yapılan Hakediş ödemesi Kamu Zararı oluşturacağı hakkında Sayıştay Kararı

Vergi Borcu Sorgulamadan yapılan Hakediş ödemesi Kamu Zararı oluşturacağı hakkında Sayıştay Kararı ............................ tarafından muhtelif mal ve hizmet alımları ile yapım işleri karşılığı olarak hak sahiplerine yapılan istihkak ödemelerinde, hak sahiplerinin Vergi Dairelerine vadesi geçmiş borçları olduğu hal…