Belediyelerde Sayıştay Denetimi

Belediyelerde Sayıştay Denetimi

Belediyelerde Sayıştay Denetimi Murat DÜZGÜN Giriş Ülkemiz idari yapılanmasında belediyeler, kent sakinlerine hizmet verme noktasında, hizmet ihtiyaçlarının tespitinde ve bu hizmet ihtiyaçlarının hızlı ve etkin bir şekilde sunulmasında büyük önem taşımaktadır. Belediye yöne…

Sayıştay Yargılamasında İllliyet Bağı

Sayıştay Yargılamasında İllliyet Bağı

Sayıştay Yargılamasında İlliyet Bağı Taner ERASLAN   1. Giriş Anayasal bir kurum olan Sayıştay, kamu idarelerinin hesaplarını denetlemekte ve hesap yargılaması sonrasında, bu idarelere ilişkin kesin hüküm niteliğinde karar vermektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 2006 yılı başında yürürl…

Sayıştay İlamlarının İnfazı

Sayıştay İlamlarının İnfazı

Sayıştay İlamlarının İnfazı Taner ERASLAN İç Denetçi teraslan76@gmail.com 1. Giriş Anayasal bir kurum olan Sayıştay, kamu idarelerinin hesaplarını denetlemekte ve hesap yargısı sıfatıyla bu idarelere ilişkin kesin hüküm niteliğinde karar vermektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’n…