• Belediyelerde Kabahatler Mevzuatı ile 1608 Sayılı Kanun Uygulama ve Süreçleri

  • Zabıta Personeline Yönelik Disiplin ve Ceza Hükümleri

  • Zabıta Yönetmeliği Genel Düzenlemeler

  • Zabıta Personeline Yönelik Öfke Kontrolü ve Stres Yönetimi

  • Belediye Emir ve Yasaklar Uygulamaları

  • İşyeri Çalışma ve Ruhsat Mevzuatı