Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre Ödenmemesi Hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu

Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre Ödenmemesi Hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu

Bütçe Emanetleri Hesabında Kayıtlı Tutarların Muhasebe Kayıtlarına Alındığı Sıraya Göre Ödenmemesi Hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun “Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar” başlıklı 34’üncü maddesi uyarınca; kamu idarelerin…

Belediye Meclisinin Ücret Tarifelerine İlişkin Bazı Yetkilerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne Devredilemeyeceği Hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu

Belediye Meclisinin Ücret Tarifelerine İlişkin Bazı Yetkilerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne Devredilemeyeceği Hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu

Belediye Meclisinin Ücret Tarifelerine İlişkin Bazı Yetkilerini Mali Hizmetler Müdürlüğüne Devredilemeyeceği Hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu ………….. Belediye Meclisi ücret tarifelerine ilişkin kararında, film ve reklam çekimine ilişkin ücretlendirme yetkisini İdari birime devretmiştir. 5393 sayılı…

Teminat ve Depozito Olarak Teslim Edilen Teminatlardan Geçerliliği Kalmamış Olanların Halen Kurumun Muhasebe Hesaplarında Kayıtlı Olması Hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu

Teminat ve Depozito Olarak Teslim Edilen Teminatlardan Geçerliliği Kalmamış Olanların Halen Kurumun Muhasebe Hesaplarında Kayıtlı Olması Hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu

Teminat ve Depozito Olarak Teslim Edilen Teminatlardan Geçerliliği Kalmamış Olanların Halen Kurumun Muhasebe Hesaplarında Kayıtlı Olması Hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu Kurum tarafından teminat ve depozito olarak teslim alınanlardan geçerliliği kalmamış olanların muhasebe kayıtlarından çıkarılmadığı tespit edilmiştir. …