• Bütçe içi işletme ile belediye şirketi işlemlerine yönelik aşağıdaki danışmanlık hizmeti verilmektedir: 

  • Belediye şirketi yükümlülük analizinin yapılması,

  • Bütçe içi işletme veya belediye şirket kurulması, bağış/hibe işlemleri 

  • SGK sorumluklarının belirlenmesi, idari para ceza ödenmemesine yönelik bilgilendirmeler 

  • Fazla veya yersiz yapılan ödemelerin belirlenmesi ve iadesine yönelik çalışmalar yapılması 

  • İşçi disiplin işlemleri için yönerge hazırlanması 

  • İşçi bordro ve hizmet alımları için hakediş incelemeleri