• Arşiv, kurum ya da şirketlerin faaliyetleri sonucunda ürettiği, idari, hukuki ve kurumsal değeri olan ya da tekrar kullanılmak üzere üretilen her türlü görsel, yazılı ve data bilgilerinin muhafaza edildiği yerlerdir. Düzenli bir arşivden beklenen fayda; ihtiyaç duyulan dosya ve belgeye en kısa sürede erişmektir. 

  • Kamu arşivlerine ilişkin 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik bulunmaktadır.

Danışmanlık Desteğimiz Ne Kazandıracak? 

  • Ayıklama ve imha planları oluşturulacak, kullanılmakta olan alandan tasarruf sağlayacaksınız. 

  • Fiziksel eksiklikler tespit edilecek ve arşiv mevzuatına uyum sağlamak üzere eksikliklerin giderilmesine ilişkin ihtiyaç listesi hazırlanacaktır. 

  • Dijital/sayısal arşiv maliyetinizi düşürecek, gereksiz evrakın sayısallaştırılmasının önüne geçilecektir. Düzenli, sistematik ve fiziksel şartları uygun arşivler kurumsal prestij sağlamaktadır. 

  • Uzman eğiticilerle, standart dosya planı uygulaması, resmi yazışma usulleri ve arşiv mevzuatı hakkında ayrıntılı bilgilendirmeler yapılacaktır. 

  • Yasal saklama süresi dolan dosya ve evrakların ayıklanması sağlanacaktır. 

  • Dosyaların nitelenmesi ve veri girişinin yapılması sağlanacaktır. 

  • Dosya değişimlerinin yapılması ve yıpranan evraka ilişkin tespitler yapılacaktır.

  • Dosyaların kutulanmasında ve kutuların etiketlenmesinde standartlaşma sağlanacaktır. Kutuların raflara yerleştirilmesinde standartlaşma sağlanacağı için, mükerrer dosyaların birleştirilmesi sağlanacaktır. 

  • Dosya hizmeti verme (İşin yapılması aşamasında) raporların hazırlanması (Mevcut Durum, Fark Analizi, Bitiş Raporu) sağlanacaktır.