TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE MEVZUAT DANIŞMANLIĞI 

Yoğun bir çalışma hayatı olan belediye üst yöneticilerinin, işçi veya memur sendikalarıyla yürüttükleri TİS görüşmelere yeterli zaman ayıramadıkları hepimizce bilinmektedir. Gerekli inceleme yapılmaksızın imzalanan bazı sözleşmeler ise hem mevzuata aykırı düzenlemeler içermekte hem de bütçe dengesini bozmakta veya çalışanlar arasında ciddi adaletsizler yaratabilmektedir. 

Bu nedenle, TİS konusunda deneyimli kadromuzla, hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti vererek sonradan ortaya çıkabilecek riskler konusunda idareleri uyarmakta, mevzuata uygun bir TİS’in ortaya çıkmasına yönelik önerilerde bulunmaktayız. Bu kapsamda; 

  • Taslak TİS metinlerinin incelenmesi ve ilgili mevzuata aykırılık varsa gerekçeli olarak idareye bildirilmesi, 

  • İzin formları, görev tanımları vb. matbu evrak standardizasyonun sağlanması 

  • Denetim veya yapılacak kontrollerde kamu zararı olarak ortaya çıkabilecek riskler konusunda üst yöneticilerin uyarılması ve gerekçeli bilgilendirmeler yapılması 

  • İş motivasyonun sağlanması, kaliteli hizmet üretecek sertifikasyon veya eğitim planlamaları için yönerge gibi çalışmaların oluşturulması, 

  • Ücret taleplerine ilişkin bütçesel analizlerin yapılması ve olası risklerin belirlenmesi 

  • İşçi disiplin işlemlerine ilişkin mevzuata uygun yönerge oluşturulması konularında danışmanlık yapmaktayız. 

Danışmanlık hizmetlerimiz, yerinde yapılacak toplantılara iştirak edilmesi şeklinde olabileceği gibi hazırlanan taslak metinlere yönelik gerekçeli, hukuki veya teknik görüşler oluşturulması şekilde de yerine getirilmektedir.