• Memurlara Yönelik Disiplin Hükümleri ve Türk Ceza Kanunu Uygulamaları

  • Belediye Kanunu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  • Belediye ve Belediye Şirketlerinde İş Hukuku

  • Resmi Yazışma ve Standart Dosya Plan Uygulaması

  • Kurum ve Birim Arşivi Kurulması ve Temel Arşiv Mevzuatı

  • İmar Hukukunun Genel Esasları

  • Yöneticiler İçin Problem Çözme, Sunum Teknikleri ve Yönetim Becerileri

  • Mevzuat Takip ve Yorumlama Teknikleri

  • Devlet Memurları Kanunu'nun Temel Esasları