2021 Yılı Sözleşmeli Memur Tavan Ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

2021 Yılı Sözleşmeli Memur Tavan Ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

2021 Yılı Sözleşmeli Memur Tavan Ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yayınlandı. 5393  sayılı  Belediye  Kanununun  49  uncu  maddesi  çerçevesinde  2021 yılında  sözleşmeli  personel  olarak  çalıştırılacakların  s&oum…

Mali Tabloların Sunulmasına İlişkin Yazı ve Ekleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Mali Tabloların Sunulmasına İlişkin Yazı ve Ekleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

Mali Tabloların Sunulmasına İlişkin Yazı ve Ekleri Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Genel yönetim kamsamındaki idarelerin Mali Tablolarını hazırlanması, yayınlanması ve sunulmasına ilişkin düzenlemeleri içeren; Mali Tabloların Sunulmasına İlişkin Yazı…

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kuru…

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. İlgili içeriğe ulaşmak için linke tıklayınız.