Belediye – Belediye Şirketlerinde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Uygulamaları

Mahmut ÇOLAK

Sosyal Güvenlik Başmüfettişi

Bu çalışmamızda, belediyeler ve belediye şirketlerinde kadrolu işçiler, geçici işçiler veya belediye şirket işçilerinin 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu sistematiği çerçevesinde sendikalar ve toplu iş sözleşmesi konu edilecektir.

I. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı

İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmeye toplu iş sözleşmesi denir.

Toplu iş sözleşmesi biri grup diğeri de işletme olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır.

Grup toplu iş sözleşmesi; işçi sendikası ile işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsayan toplu iş sözleşmesidir.

İşletme toplu iş sözleşmesi; bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait aynı işkolundaki birden çok işyerini kapsayan sözleşmedir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINZ