• Giderin Gerçekleştirilmesinde Belge Düzeni ve Kanıtlayıcı Belgeler

  • Belediyelerde Vezne ve Tahsilat İşlemlerinde Kontrol Yöntemleri

  • Teminat Mektuplarına İlişkin Hukuki Kurallar ve Uygulamalar

  • Mali Tablo Analizi, Sunulması ve Mali Durum Raporlarının Oluşturulması

  • Muhasebe Kayıtlarında Uygulama Hataları ve Hataların Giderilme Yöntemleri

  • Ön Ödeme (Avans ve Kredi Uygulamaları)

  • Sayıştay Kararları Çerçevesinde Harcırah Uygulamaları