• Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Analizi

  • İstihdam Edilen Personele Yönelik “Yetkinlik Veri Tabanı” Oluşturulması

  • Özel Sorularla Hazırlanan “Yönetici Değerlendirme” Anketleri ve Raporlamaları

  • Verimliliğin Ölçülmesi ve Arttırılmasına Yönelik Somut Öneriler

  • Farklı ve Sonuca Etkisi Yüksek Eğitim Yöntemlerinin Sunulması

  • Mevzuat Takip, Öğrenme ve Yorumlama Teknikleri Eğitimleri

  • Problem Çözme ve Stres Yönetimi ile Diğer Kişisel Gelişim Eğitimleri