Alternatif finansman kaynaklarının araştırılması, bu kaynaklardan yararlanmak amacıyla doğru ve tam proje metinlerinin oluşturulması konularında danışmanlık yapılmaktadır. 

Aşağıda örneklenen birçok kurum veya kuruluştan finansman destekleri alabilmek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

  • SPORTOTO 

  • TÜBİTAK 

  • AB Projeleri 

  • Kalkınma Ajansı Projeleri 

  • TKDK-IPARD Destekleri 

  • AR-GE Proje Danışmanlığı 

  • Ekonomi Bakanlığı Destekleri 

  • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri