Kamu İhale Kurumu'ndan 696 Sayılı KHK’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında duyuru yayınlandı.

Kamu İhale Kurumu'ndan 696 Sayılı KHK’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında duyuru yayınlandı.

Kamu İhale Kurumu'ndan  696 Sayılı KHK’nın Uygulanmasına İlişkin Görüş Talepleri Hakkında duyuru yayınlandı. 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 375…

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 Nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlandı.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 Nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlandı.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 Nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlandı. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kanuna göre idarelerin mal vey…

Kamu İhale Kurumu'ndan Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru yayınlandı.

Kamu İhale Kurumu'ndan Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru yayınlandı.

Kamu İhale Kurumu'ndan Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru yayınlandı. Elektronik İhale Yöntemiyle Yapılan İhalelerde Elektronik Geçici Teminat Mektubunun Kullanılmasına İlişkin Duyuru 26/1/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resm&icir…