• Belediye Şirketi ve Bütçe İçi İşletmelerin Kurulması

  • Muhasebe ve Bütçe İşlemleri

  • Belediye Şirketlerinin Hukuki Durumu

  • Belediye ve Belediye Şirketi İlişkisi

  • Personel İstihdamı ve Hakkediş Süreçleri

  • Belediye Şirketlerinde İhale Uygulamaları

  • Toplu Sözleşme (696 sayılı KHK sonrası)

  • Belediye Şirketlerinin Kamu ve Özel Hukuktan Doğan Yükümlülükleri

  • Belediye Şirketlerinde Denetim

  • Sayıştay Denetim Bulguları

  • Belediye Şirketlerinde SGK Uygulamaları