Belediye Gelirlerinin Tahsilat Süreci

Belediye Gelirlerinin Tahsilat Süreci

Belediye Gelirlerinin Tahsilatına İlişkin İşlemler Giriş Anayasamızın 127.maddesinin son cümlesiyle mahalli idarelere görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanacağı hüküm altına alınmış ve başta 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile sağlanan gelirler olmak üzere söz konusu Anayasa hükmün&uum…

Belediyelerde Görev Yapan Muhasebe Yetkililisi Mutemetlerinin Sorunları

Belediyelerde Görev Yapan Muhasebe Yetkililisi Mutemetlerinin Sorunları

BELEDİYELERDE GÖREV YAPAN MUHASEBE  YETKİLİSİ MUTEMETLERİNİN SORUNLARI Giriş Belediyelere görevleriyle orantılı gelir sağlanacağı Anayasamızca hükme bağlandığı halde yeterli kaynak sağlanmadığı, ciddi görevler üstlenen bu birimlerin yetersiz kaynaklarla finansman sorunları yaşadıkları bilinen gerçeklerdir…