• Taşınır Mal Yönetmeliği

  • Taşınmaz Yönetimi

  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

  • Sayıştay Denetim Sonuçları