Yemek verme şeklinde yapılması gereken yiyecek yardımı karşılığında nakden bir ödemede bulunulması mümkün olmadığı hakkında Sayıştay Kararı

Yemek verme şeklinde yapılması gereken yiyecek yardımı karşılığında nakden bir ödemede bulunulması mümkün olmadığı hakkında Sayıştay Kararı

Yemek verme şeklinde yapılması gereken yiyecek yardımı karşılığında nakden bir ödemede bulunulması mümkün olmadığı hakkında Sayıştay Kararı. Yemek yardımı Kurum personeline yiyecek yardımının yemek verme yerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulüyle hizmet alımı şeklinde yükleniciden par…

Kurumlararası geçici görevlendirme ile görevlendirilen memura herhangi bir ücret ödemesi yapılmaması gerekirken, alınan danışmanlık hizmeti karşılığında Belediye bütçesinden ödeme yapılması hakkında Sayıştay Kararı

Kurumlararası geçici görevlendirme ile görevlendirilen memura herhangi bir ücret ödemesi yapılmaması gerekirken, alınan danışmanlık hizmeti karşılığında Belediye bütçesinden ödeme yapılması hakkında Sayıştay Kararı

Kurumlararası geçici görevlendirme ile görevlendirilen memura herhangi bir ücret ödemesi yapılmaması gerekirken, alınan danışmanlık hizmeti karşılığında Belediye bütçesinden ödeme yapılması hakkında Sayıştay Kararı Geçici Görevlendirme .............. Belediyesinde kurumlararası ge&ccedi…