Kamu giderlerinin belgelendirilmesinde Mali Mevzuat Kurallarına Uyumun İncelenmesi tarafımızdan yapılacak danışmanlık hizmeti ile düzenli aralıklarla ihale işlemleri değerlendirilecek, kontrol önlemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek ve görevlilere yerinde teknik/hukuki danışmanlık sağlanacaktır. 

İhale işlemlerinde idarece yürütülen kontrol faaliyetleri daha sistemli bir yapıya kavuşacak ve ihale işlemlerindeki risk azaltılacaktır. Bu kapsamda, eğitim faaliyetleri, kontrol listelerinin hazırlanması veya süreç yönetiminin yapılandırılması gibi birçok çalışma danışmanlık veya eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ayrıca, mevzuat değişiklerinin bildirilmesi, oluşan tereddütlerinin mevzuatına dayanılarak giderilmesi, standartlaşma çalışmaları kapsamında iç genelge, uyarı yazıları ve hatırlatıcı bilgi notlarının hazırlanması ve duyurulması sağlanacaktır. Bununla birlikte konusunda uzman danışmanlarımızla, yerinde hukuki destekler verilmesi de sağlanacaktır. İhale işlemlerindeki önemli bir husus da risk algısı olduğundan, personelin risk algısının kapsamlı bir şekilde değiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda; ihale işlemlerindeki, mali ve hukuki sorumluluk, idari veya cezai yaptırımlar, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve ihaleli işlemlerde söz konusu olabilecek suç ve bu suçların maddi/manevi unsurları hakkında da ayrıntılı bilgilendirmeler yapılacaktır. 

  • Bilgilendirme çalışmaları kapsamında; mevzuat değişiklerinin bildirilmesi, konuyla ilgili mevzuatın bir arada basılı olarak dağıtılması, 

  • Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında; iç genelge ve duyuru hazırlanması, 

  • Standartlaşma ve riskin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında; iş akış şemalarına uygun kontrol listesi hazırlanması ve güncel halde tutulması 

  • Yerinde hukuki/teknik danışmanlık sağlanması; standart formaların hazırlandığı, mevzuatın nasıl yorumlanması ve uygulanması gerektiği üzerine birebir görüşmelerin yapıldığı, atölye çalışmalarının veya çalıştayların yapılması

  • Eğitim çalışmaları kapsamında; genel bilgilendirmelerin yapılması ve uygulamada ortaya çıkan sorunların tartışılması

İhale ve gider işlemlerine yönelik danışmanlık hizmetlerimizin temel başlıkları

Harcama belgeleri mevzuatı açısından kontrol yapılması 

İhale ve mali mevzuat açısından ön inceleme yapılması 

Ön ödeme (avans ve kredi) işlemlerinin kontrol edilmesi 

Teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin incelenmesi