Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporu Danışmanlığı 

5018 sayılı Kanun ile öngörülen yeni kamu yönetim anlayışının önemli bir bileşeni de performans esaslı bütçelemedir. Performans esaslı bütçenin uygulanabilmesi ise iyi hazırlanmış bir performans programı ile mümkündür. 

Performans programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen kurallara göre hazırlanması gerekmektedir. Diğer taraftan, faaliyet raporlarına ilişkin mevzuat düzenlemeleri incelenerek ortaya konulan ve belirlenen kurallara uyulması, standartlaşmanın sağlanması, kamuoyuna doğru ve tam bilgi verilmesi ve mevzuata uygunluğun sağlanması açısından oldukça önemlidir. 

Performans programları ile faaliyet raporlarında yapılan aşağıdaki temel hataların tespit edilmesi, tespit edilen hataların giderilmesine çalışma yapılması amaçlanmaktadır.

Performans ölçüm sisteminin sağlıklı ve güvenilir biçimde inşasına yönelik veri kayıt sisteminin oluşturulmaması 

Performans hedef ve göstergelerinde meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmemesi 

Performans programında gerçekleştirilmesi planlanan bazı performans hedefleri için belirlenen performans göstergelerine ilişkin faaliyet raporunda bilgiye yer verilmemesi Performans programında yer aldığı halde faaliyet raporunda yer verilmeyen performans hedef ve göstergelerinin olması 

Performans programında yer almadığı halde faaliyet raporunda gerçekleştirilen hedef/faaliyetlerin olması 

Faaliyet raporunda yer alan göstergelerin geçerlilik/ikna edicilik kriterini karşılamaması 

Faaliyet raporunun içeriğinin ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanmaması Performans programında yer alan göstergelerin faaliyet raporuna aynen alınmaması

Danışmanlık Desteği verebileceğimiz temel başlıklar: 

Ölçülebilir ve izlenebilir performans göstergesi belirlenmesi 

Faaliyetlerin tanımlanması, gerçekçi ve bütçe fişleriyle uyumlu faaliyet maliyetleri belirlenmesi 

Genel yönetim giderlerinin ortaya konulması

Performans programı ile bütçe arasında bağlantı kurulması

Sayıştay performans bilgisi denetim rehberi ile faaliyet raporları değerlendirme sonuçlarına ilişkin ortaya çıkan bulgular hakkında bilgilendirme yapılması