Yurtdışı Kuruluşlara Üye Olunmasına İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzninin Bulunmaması hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu

Yurtdışı Kuruluşlara Üye Olunmasına İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzninin Bulunmaması hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu

Yurtdışı Kuruluşlara Üye Olunmasına İlişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İzninin Bulunmaması hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu Kurumun yurtdışı kuruluşlara kurucu üye veya üye olarak katılabilmesi için alınması gereken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı izninin alınmadığı tespit edilmiştir. 5393 sayılı Beled…

Belediyenin İller Bankasındaki Sermaye Payının Mali Rapor veTablolarda Eksik Gösterilmesi hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu

Belediyenin İller Bankasındaki Sermaye Payının Mali Rapor veTablolarda Eksik Gösterilmesi hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu

Belediyenin İller Bankasındaki Sermaye Payının Mali Rapor veTablolarda Eksik Gösterilmesi hakkında Sayıştay Denetim Bulgusu ………..Belediyesinin İller Bankasındaki sermaye payının mali rapor ve tablolarda eksik gösterildiği görülmüştür. 08.02.2011 tarih ve 27840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih…