Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetim Genel Müdürlüğü tarafından "Belediye, Bağlı İdare ve Birlikler Bütçe Hazırlama Rehberi Yayınlandı"

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 49 uncu maddesi hükmü uyarınca yayımlanan “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği”nin 511 inci maddesi gereği 2022-2024 bütçe dönemine ilişkin Bütçe Hazırlama Rehberi hazırlanmıştır.

İLGİLİ REHBERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ