Belediye Şirketleri ve Bu Şirketler İçin Önem Arz Eden Hususlar

Murat DÜZGÜN

Giriş

Belediyeler halka hizmet sunma noktasında; alt yapı işleri, park bahçe düzenlemeleri, kent temizliği, ulaşım hizmetleri, sosyal yardımlar, kültür organizasyonları ve sağlık hizmetleri gibi birbirinden çok farklı disiplin alanlarında vatandaşlara hizmet vermektedir. Bu hizmetler sunulurken belediye yönetimleri; hizmetin niteliği, hizmetin maliyeti, hizmet için gerekli olan organizasyon alt yapısı gibi kriterleri değerlendirerek, hizmeti ya kendi personeli ve ekipmanları ile ya da kanunda belirtilen ihale usulleri ile gördürürler.

5393 sayılı Belediye Kanunu 70. maddesinde de belirtildiği gibi Belediye kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir.” Belediye şirketleri vatandaşa hizmet etme, belediyeye personel temini gibi konularda belediyelerin işleyişini ve hizmet sunma etkinliğini arttırmaktadır.

Bu yazımızda belediye şirketlerini ele alıp, bu şirketlerin tabi olduğu kamu ve özel hukuk hükümleri çerçevesinde bazı önemli yükümlülüklerini ele alıp değerlendirme ve önerilerde bulunacağız.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ