Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetim Genel Müdürlüğü Görüşü

İlgili mevzuat hükümleri incelendiğinde; hizmet satın alınan avukatlara yapılacak ödemelerin 659 sayılı KHK kapsamında değerlendirilemeyeceği, İdareniz lehine hükmedilen ve tahsil edilen vekâlet ücretleri bir emanet hesabında toplanarak dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’inin, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle İdareniz hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara ise %40’ının 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi çerçevesinde ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

İLGİLİ İÇERİĞE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ