Belediye ARGE Birimlerinin (İnovasyon Merkezlerinin) Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi

Taner ERASLAN

Özet

Belediyelerce sunulan hizmetlerin, yürütülen faaliyetlerin veya üstlenilen görevlerin izlenmesi, ölçülmesi ve hesap verilebilirlik için gerekli teknik alt yapının oluşturulması ciddi bir sorun olmaktadır. Bununla birlikte, parlak bir fikrin veya önemli bir bilginin, idare nezdinde uygulanabilirliğinin ortaya konulması da başarılı yürütülen süreçler arasında sayılmaz.

Çoğu belediye yönetimi, hizmet sunumunda kaliteyi arttırmayı, farklı hizmetler sunmayı, değişen ihtiyaçlara hızlı/doğru çözümler üretmeyi veya gelişen teknolojik imkanlardan daha çok yararlanmayı amaç ve/veya hedef olarak belirlemektedir.

Ancak, bu sürecin, kurgulanmasında, uygulanmasında, yönetilmesinde ve sürdürülebirliğinde ortaya çıkan sorunların çözülememesi, bu yöndeki çabaların kısa vadeli yüksek bir ivme ile yola çıkılıp, orta ve uzun vadede etkisini kaybeden çalışmalara dönüşmesine neden olabilmektedir.

Bu çalışmada, ARGE birimi veya inovasyon merkezi olarak tanımlanabilecek ve belediye çalışmalarına değer katacağı düşünülen bu çalışmalardan beklenen faydanın sağlanabilmesinin ve bu yöndeki çabaların kalıcı, sistematize ve disipline edilmiş olmasının şartlarını, gerekliliklerini tartışacaktır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ