Toplu İş Sözleşmesi İle Ödenen Fiyat Farkları Üzerinden Kar ve Genel Gider Ödenememesi Hakkında Sayıştay Kararı

Verilen mevzuat hükümleri uyarınca; asgari işçilik maliyetinin ücret, nakdi yemek ve yol bedeli gibi işçiliğe bağlı ödemeler ile işveren sigorta primlerini ihtiva ettiği; fiyat farkı olarak ödenmesi gereken toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan giderlerin asgari işçilik maliyeti kapsamında olmadığı ve sözleşme giderleri ve genel giderlerin de asgari işçilik maliyeti üzerinden %4 oranında hesaplanacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca %7’ye kadar belirlenebilecek olan yüklenici karının asgari işçilik maliyeti üzerinden hesap edilmesi gerektiği de ilgili mevzuatta hüküm altına alınmıştır.

Ancak idare tarafından toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan giderlerin, fiyat farkı olarak ödenmediği; toplu iş sözleşmesine göre ödenen tutarlara ilaveten %4 oranında sözleşme giderleri ve genel giderlerinin dahil edildiği; kar oranının hesaplanmasında sadece asgari işçilik maliyetinin esas alınması gerekirken asgari işçilik maliyeti ile sözleşme giderleri ve genel giderlerin toplamının dikkate alındığı görülmüş olup bu suretle kamu zararına sebebiyet verilmiştir.

İLGİLİ KARARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ